Author Archives: admin_eheydenr

Herontwikkeling / herstructurering

We zijn een onderzoek gestart naar het verbeteren en toekomstbestendig maken van De Leine. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat we verdere stappen zetten tot herstructurering/-ontwikkeling van De Leine met wijziging van wegen, vaarwegen, voorzieningen en een andere verdeling van het terrein in grotere of kleinere kavels en andere invulling van deze kavels. Voor het […]

Continue Reading...