Home » Nieuws

Nieuws

CDL-O-design-1600x852-02A10G4G

 

Nieuws van Camping & Jachthaven De Leine.

 

31-01-2022 – Herontwikkeling / herstructurering

We zijn een onderzoek gestart naar het verbeteren en toekomstbestendig maken van De Leine. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat we verdere stappen zetten tot herstructurering/-ontwikkeling van De Leine met wijziging van wegen, vaarwegen, voorzieningen en een andere verdeling van het terrein in grotere of kleinere kavels en andere invulling van deze kavels.

Voor het kampeerseizoen 2022 heeft dit geen consequenties; er kan gebruik gemaakt worden van de camping (ook voor toeristisch kamperen) en de voorzieningen.

Op dit moment is er niet meer informatie bekend. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

In het geval u hierover vragen heeft dan kunt u deze per mail stellen aan: info@campingdeleine.nl.